Bestuur

Bestuursleden
Het bestuur van de personeelsvereniging bestaat uit zeven enthousiaste collega’s
Even voorstellen:
Cathy Rubingh (Voorzitter)
Monique Zijlstra (Secretaris)
Nikki Bambach (Penningmeester)
Arjan de Jonge (Lid)
Harm Jannes Renkema (Lid)

Mohamed Foaudhassan (Lid)

Website:
Thijs van Urk (Lid)