Bestuur

Bestuursleden
Het bestuur van de personeelsvereniging bestaat uit 7 enthousiaste collega’s:
Cathy Rubingh (voorzitter)
Nikki Bambach (penningmeester)
Nicole Roeland (secretaris en website)
Merel Lunsche (ondersteuning secretaris)
Arjan de Jonge (lid)
Harm Jannes Renkema (lid)

Mohamed Foaudhassan (lid)